Windsurfing guide på 1-2-3

Guiden er et tidlig utkast, og vil bli redigert og oppdatert med bilder.  

Surfone Windsurfing Guide på 1-2-3.

For å prøve å hjelpe til for å velge rett utstyr har vi i Surfone laget en liten Guide for å hjelpe til på veien av valg av rett utstyr for valg av Windsurfing utstyr. Dette er bare en generell guide og er du fremdeles usikker ønsker vi at du/dere skal ta kontakt!

Som ny i Windsurfing verden er det enkelt å velge feil utstyr, det er lett å velge feil slik at man gjør windsurfing vanskelig eller nesten umulig å starte med, eller at man kjøper feil sammensatt utstyr slik at på sikt at Windsurfing blir unødvendig dyrt ved å måtte kjøpe nytt igjen. Vi håper derfor med denne Windsurfing Guiden vil hjelpe deg!

Det er mange ulike behov og bruksområder som det er brett på markedet. Første forutsetning  for å velge riktig utstyr er å hvor står jeg en, har jeg aldri prøvd windsurfing før, eller kan jeg noe, er jeg villig til å bruke noen timer ekstra så jeg kan kjøpe litt mer avansert utstyr eller er dette et familie / hytte brett som kun kommer til å brukes som sommer aktivitet i tillegg bør man være ærlige mot seg selv og spørre seg selv om sine egne forutsetninger.

1.      Mine fysiske forutsetninger.

2.      Hvor mye kommer jeg til å surfe.

3.      Er jeg tålmodig eller må jeg ha rask progresjon for å starte opp med brettseiling.

4.      Er det flere enn meg som kommer til å bruke utstyret jeg har tenkt å kjøpe.

5.      Tar jeg vare på utstyret eller er det mange som bruker det og om det er viktig at det er solid mot slag og smårøff behandling.

 

En windsurfing pakke skal inneholde 7 komponenter.

1 Brett

2 Seil

3 Mast

4 Bom

5 Forlanger

6 Mastefot

7 Opphalerline

1 Seilbrettet:

Når du kjøpe seilbrett i nybegynner/freeride segmentet skal det alltid følge med 1 finne og fotstropper. Brett som er laget med kjøl eller senterfinne skal dette medfølges.

Form og volum har en stor betydning for hvordan brettet oppleves på vannet. Når vi snakker om volum i seilbrett så beskriver dette hvor mye den flyter når du står oppe på den. Til å starte med, og i mindre vinder er det viktig med å ha tilstrekkelig med volum. Like viktig er hvordan volum fordelingen er, da dette gir et seilbrett ulike egenskaper. Vi snakker hovedsakelig om 4 design parameter som påvirker egenskapene:

 

 

·        Outline

·        Rockerlinje

·        Bunnform

·        Kantene

 

Outline: - Brettes form. Formen og bredden på brettet påvirker stabiliteten og egenskapene.  Bredere brett gir mer stabilt og er enklere å surfe på en smalere brett. Rundere outline vil gi bedre manøver egenskaper i plan og ikke plan. En rette outline med parallelle kanter har bedre fartsegenskaper.

Et kort brett gjør som regel brettet mer leken, eller «snappy» egenskaper som gjør triks enklere og man kan ha raskere rotasjoner en lengre brett. Lengre brett på sin side vil plane tidligere og ha bedre kontroll over chop (små bølger) og enklere å seile fort over lengre strekninger en korte brett som ofte er mer teknisk å seile på.

Rockerlinje: Handler om hvor mye Scoop eller «banan form» brettet har. En flat rockerlinje har man for å lage raske brett, mer rocker brettet har, desto mer svinger brettet. Brett som man seiler i bølger, har vesentlig mer rocker en brett en racing og freeride brett som har en relativ flat rockerlinje.  

 

 

Bilde av slalom brett

Bilde av Wave brett

 

Bunnform: er med å gir brettet forskjellige egenskaper, ofte har et brett flere parameter der man foran i brettet har en dobbelkonkav som går over i en helt flat seksjon, enkel V eller dobbelkonkav.

Kantene: den fjerde og siste parameteren som spiller en stor rolle på brettet. Hvor tykk den er, og hvilken form den har påvirker både stabiliteten og manøveregenskapene samt hvor fort brettet kommer opp i planning.

Alle seileprodusenter prøver å optimalisere alle parameterne sammen for å lage det beste brettet innenfor hver kategori.

Riggen:

2  Seilet:


Seilet er en viktig del av riggen, det er seilet som fanger vinden og driver i gang hele pakken. Seil finnes i stor variasjon av både kategorier og modeller med forskjellige størrelser. Til å starte med anbefaler vi start, freeride eller bølgeseil. Disse seilene har et stort bruksområde og passer de fleste best.

Det er viktig å bemerke at et freeride seil finnes i en stor variasjon med ulike egenskaper for å tilfredsstille de ulike behovene hos kundene.  Ved kjøp av sitt første freeride seil, så en liten finger regel er at seil opp til 5.0 kvm bør ha minst 4 spiler/ingen camber, mens seil fra 5.0 og opp bør ha 5 eller 6 spiler og ingen camber.

 

 3 Masten:

Dagens mast er delbare, og tilpasses i lengde og stivhet til seilets spesifikasjoner. Master er utviklet for å være så lett som mulig og ha en høy refleks hastighet. Enkelt fortalt: Jo mer karbon innhold det er i masten, lettere og raskere blir masten. Lettere og raskere mast blir, mer effektivt og letthåndterlig blir seilet, og den har rett form i større deler av tiden.  Masten er seilet motor kan man på en måte si.

Det finnes i dag to type master. RDM som står for reduced diameter mast som har 32 mm hull i bunn og SDM som står for standard diameter mast som er 48.5 mm hull i bunn.

Begge mastene fungerer bra til nybegynner, freeride og bølgeseil.

4 Bommen:

Alle bommer er i dag utrustet med et kvikklokk system mot masten for hurtig tilkobling. De fleste bommer har en vario del slik at man kan justere bom lengden for å tilpasse ulike seilestørrelser. Man har også muligheten til å ta denne av for å sette på trapestau. Bommene er utrustet med trinser og cleat for å enkelt å dra uthal på seilet. De kortere bommene kommer som regel med RDM adapter slik at bommene kan brukes til både RDM og SDM master.

5 Opphalerline:

En tamp for å feste i bomfronten og rundt mastefoten, for å dra opp riggen.

6 Masteforlenger:

Ofte kreves en masteforlenger for at masten skal bli lang nok til seilet. Seilet designes utfra en mast med en viss lengde og stivhet. For å rigge seilet rett så trenger man å forlenge masten til rett lengde. På seilet blir det omtalt som Luff som er masten og forlengerens sammenlagte lengde. En forlenger forandrer ikke på stivheten til masten, den kan bare gjøre den lenger.

7  Mastefot:

Mastefoten er det som kopler brett og rigg sammen. Det er viktig at mastefot og masteforlenger er av samme system slik de passer sammen. En bra mastefot skal gjøre det enkelt å sette i hop og være sikker slik at den ikke løsner under seilingen.

Det mest brukte systemet i dag er Europin.

Disse komponentene sammen kalles rigg.

 

Hvilken brett skal jeg som nybegynner velge?

Som vi begynte med er det viktig å være ærlig mot seg selv om sitt ambisjonsnivå hva og hva man ønsker av brettpakka.

Ønsker man et brett som seiler bra i lite vind og i mer vind bør man ha et brett med litt mer lengde, ca. 280 cm og ha kjøl, da disse brettene sklir bedre i vannet når man ikke er i plan. Disse brettene funger også fint til å brukes til SUP ved å fjerne kjølen.

Ønsker du et brett som er enklest å lære seg å plane med og lære seg gode jibber i plan (snu i fart) og alt hva FUN seiling inneholder. Bør du velge litt kortere brett som er ca. 245 – 260 cm lang, bredde 75-85 cm og volum 140-170 liter.

Et nybegynner brett skal ha rett lengde, bredde og volum. Det er bedre med for mye volum en for lite. Startbrett skal også ha kjøl eller en senterfinne for å få mer stabilitet og ha bedre krysse egenskaper i lite vind. Fotstropper bør kunne plasseres på mange ulike posisjoner slik man kan lære seg å bruke disse.

Er du litt CRAZY og velger den litt vanskeligere veien, men ønsker å kjøpe en pakke som du ikke vokser i fra, skal du velge et stort freeride brett. Med dette valget vil du bruke noe lengre tid å lære deg det elementære, da det kreves mer av balanse. Men løpet av 15-25 timer får du lønn for strevet og har en pakke du ikke vokser i fra.  Store freeride brett er de mest effektive og morsomste brettene å seile på i lettere vinder.

Vi har valgt å dele inn vår anbefaling i to grupper for nybegynner:

 Den første for de som ønsker å ha et brett som er 100% ukomplisert. Hvor du fra første stund finner balansen og kan konsentrere deg om seileteknikken. Dette brettet er ypperlig å lære seg jibb, slag, strandstart, vannstart, planning og bruke trapes. Disse brettene er også ypperlig familie/ hytte brett.

(Det kan også nevnes at disse brettene er relativt enkelt å selge på bruktmarkedet hvis man tenker at man vokser fra brettet.)

Anbefalt størrelse på brett og seil:

Din vekt

Volum

startsegel

Freeridesegel

-65

140-160 liter

3.0- 5.5

- 5.3

55-90

155-180 liter

4.0-6.6

5.5 -6.5

80 +

170-200 liter

6.5-

5.5 -7.5

 

Gruppe to:

Gruppe to: for den mer ambisiøse brettseileren som kjøper brett til seg selv, og har bestemt seg for å bli en brettseiler anbefaler vi at man skal hoppe over nybegynner utstyret og hopper rett på et stort freeride brett som f.eks. JP Magic Ride. Dette utstyret koster mer i innkjøp og er vanskeligere å lære seg på slik at det tar noen flere timer på å finne god balanse. Det du får igjen er at du kjøper en pakke du ikke vokser i fra, som er vesentlig mer sportslig og morsommere å seile på. D

Tenker du å kjøpe brett i denne kategorien anbefaler vi at du tar kontakt for veiledning om dette er riktig for deg!

Hvilken seilestørrelse skal jeg velge?

Seilestørrelsen har en stor betydning, og er viktig at det blir rett, samtidig at det er lurt ved innkjøp av sitt første seil, tenke på neste seil som gjør at man får større vind område. Kjøper man lurt trenger man ikke så mange seil lenger for å kunne plane fra 5 til 20 m/s. En hovedregel er at man kan ha lengre avstand mellom de store seilene en de mindre seilene da vindens kraft øker i kvadrat med hastighet.

Nybegynner seil er laget slik at de fanger vinden mer en freeride seil, slik at en 5.5 m2 fort kan ha like mye kraft som et freeride seil på 6.5, mens et bra freeride seil på 6.5 er mer stabilt i mer vind en et nybegynner seil på 5.5 m2. Grunnen til dette er at nybegynner seil er designet for å fange vinden bra uten planning, mens et freeride seil er designet å plane med.

Skal du ha seil til barn/ungdom fra 4-12 år er det viktig å ha lite og lett nok utstyr, og anbefaler barnerigger slik de opplever mestring fra første stund. For stort seil kan drepe lysten fort.  

I tabell under så er det en generell anbefaling på hvilken seilestørrelse man bør velge.

Din vekt

Alder

Barnerigg

Nybegynner rigg

Freeride rigg

10-20

3-6

1.0 -2.5

           -

          -

20-30

5-9

2.0 -3.5

           -           

           -

30-40

7-11

3.0 -4.5

 > 4.0

           -

40-55

9  >

3.5 >

3.0 -4.5

3.0 -5.5

50 -65

12 >

       -

4.0 – 5.0

4.5 – 6.0

60-80

         -

      -

5.0 -6.0

5.5 -6.5

75 +

-         

-                             

5.5 -6.5

6.0 -7.5

 

 

 

 

 

 

Våre anbefalinger på å kjøpe rigg har vi igjen delt inn i to grupper.  Den første gruppen som ønsker et 100% ukomplisert rigg som passer perfekt for hele familien bør man velge et nybegynner seil /rigg da denne riggen fanger vinden bedre og har mer kraft i lite vind.

For de som ønsker en «high performance» rigg så anbefaler vi å legge mer penger i riggen, noe som gjør den lettere, mer stabil, raskere og morsommere å surfe med fra vinder man planer med.

Det går fint for en nybegynner å starte med seil fra kategoriene nybegynner, freeride, wave og freestyle.  Alle seilene er lett å håndtere og lett å lære å surfe med.

 

 

WINDSURFINGBRETT:

Det finnes en mengde ulike kategorier av windsurfing brett på markedet. De er laget for å fungere så bra som mulighet i gitte forhold. For deg som er ny i sporten er det først og fremst nybegynner eller freeride brett som er aktuelt for deg. Men som en ren orientering går vi gjennom de ulike kategoriene:

Start / nybegynner brett:

Et nybegynner brett er laget slik at man skal slippe å buke mye tid på å få balanse og at du fra første stund kan konsentrere deg om å lære deg å seile. Et moderne nybegynnerbrett er det sikreste valget om du vil lære deg brettseiling på en rask og effektiv måte.

Et kurs på en stort og moderne windsurfing brett anbefales slik at man kan arbeide med riktig teknikk fra første stund. 

Når man snakker om størrelser på brett i disse dager snakker vi som regel om volum. Nybegynner brett har som regel volum mellom 145 og 200 liter.  Lettere personer kan velge brett ned mot 145 liter mens tyngre bør gå opp til 180 liter.  Men det er også viktig å ta hensyn til bredden,og anbefaler ingen «voksne» til å kjøpe smalere brett en 75 cm. Bredde er med å gi stabilitet og tidlig planning.

Det er bedre å velge for stort brett en for lite, da brett uten tilstrekkelig med volum blir vanskelig og frustrerende å seile på.

Start og nybegynner brett skal ha enten en kjøl som man kan felle helt inn i brettet, eller en senterfinne.  Kjøl og senterfinne gjør litt av den samme jobben, med å gi stabilitet og gjør det enkelt å krysse mot vinden.

De fleste nybegynnerbrett er kledd i et EVA dekk som ligner på et «ligge» underlag som gjør at brettet er behagelig å stå på, og at man slipper å få skrapsår og beskytter våtdrakten. 

 

Freeridebrett:

 Freeride brett er laget for et formål,  å lage brett som passer flest mulig for et størst mulig bruksområde. En shaper eller de som lager/former brettene sier at freeride brett er de vanskeligste brettene å lage da disse brettene skal være bra på alt. ( gå fort, lett å kontrollere enkle å manøvre , gode kryss egenskaper de skal rett og slett gjøre alt på en utmerket måte! )

Trenden for freeride brett har vært å gjøre de bredere, kortere og tynnere. Dette gir dem bra stabilitet, gode plane egenskaper og en sportslig følelse.

Har du fått tak på brettseilingen vil et moderne freeride brett føles vesentlig mye sportsligere en nybegynner brett da de fleste er laget i lettere materialer som også er stivere som gir mer respons. De har som regel også rundere kanter som gjør at brettet svinger bedre en nybegynner brett. 

Slalom og racing:

De er laget med et formål for øye og det er å gå fort enten i konkurranser eller om du jakter din nye personlig rekord på GPS. Kontra et Freeride brett går de litt mer på «skinner» og er mer teknisk å surfe på en freerid brett. Dette er ikke for deg som er ny i sporten.

Freestylebrett:

Freestyle brett kan enklest sammenligne med skateboard på vannet! Freestyle i dag handler bare om å gjøre triks, de er i dag shapet slik at de kan gjøre rotasjonstriks på flatvann og glide både framlengs og baklengs  Brettenes form gjør at det i dag ser helt syke triks som vi bare for noen få år siden trodde var helt umulig.

Bølgebrett:

Brett som er designet for å seile i bølger. Disse brettene er formet slik at de skal kunne svinge så bra som mulig på bølgene med, samtidig som de er svært bra å hoppe med.  Det finnes en stor variasjon med bølgebrett for de ulike forholdene, og kommer med både 1, 2,3 og 4 finner.

Bølgebrett brukes vanligvis når det blåser mye. Volum på bølgebrett liggerfor det meste mellom 70 og 110 liter. Størrelsen på brettet velges som regel utfra seilerens vekt, kunnskap og vindstyrke. Men det har vært stor utvikling den senere tid og man seiler i dag som regel med større brett en hva man gjorde tidligere.

Freestyle Wave /cross / Freewave brett:

Denne typen brett har mange navn, men det som gjenspeiler denne kategorien er at brettene har laget som freeride brett bare for hardere vinder, på mange måter oppfører de seg som et bølgebrett men bare med mer «power» slik de er raskere, planer tidligere, akselererer fortere. Disse brettene anbefales på det sterkeste av oss i SurfOne for de som vil ha et brett for hardere vinder.

Foilbrett:

 For tiden den største hypen i brettseilingen eller vannsport generelt. Den kanskje også det beste som har skjedd sporten på flere tiår da foil gir oss helt nye muligheter i lite vind og små bølgeforhold. Med foil har man mulighet til å plane helt ned i 5-6 knop - det vil med andre ord si at vi mer eller mindre alltid kan surfe.  Løpet av kort tid har vi sett at mange som kun tidligere surfet i mer vind nå er ute i mindre vind, og vi ser mange komme til eller tilbake til sporten pga. av foil.

 Det som kjennetegner foil brett er at de er vesentlig kortere og er brede helt bak i hekken for å kunne få bedre balanse mellom rigg –brett og foil. De fleste påkostet freeride brett kommer i dag med foil bok.

Denne Guiden er ment som en gennerel veiledning. Vi anbefaler alltid for den som skal kjøpe brett for første gang å ta kontakt med oss  tag@surfone.no eller 98 99 36 46 eller andre dedikerte windsurfing butikker for å få utstyr som passer best til dine behov.